More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

 

sonuc

Sıkça Sorulan Sorular

 

 • 1. Bina duvarlarında dışarıdan ısı yalıtımı mı yoksa içeriden ısı yalıtımı mı tercih edilmelidir?
 • Kullanım amacı ve şekline göre değişmekle birlikte sürekli ısıtma ve soğutma yapılan mekânların duvarlarında, dışarıdan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilmelidir. Böylece hem cephe malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır, hem de ağar kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içinde de yoğuşma riski ortadan kalkar. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez. Buna karşılık, kısa sürede ısıtma ve soğutmanın zaruri olduğu yerlerde ise içten yalıtım tercih edilmelidir.
 • 2. Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmamız yeterli olur mu?
 • Yalıtım uygulamaları mutlaka binanın tümüne kesintisiz uygulanmalıdır. Sadece tek cephede yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde ısı köprüleri oluşacak ve yalıtım yapılmadığı diğer cephelerde ısı kayıpları devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (Çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğramada) yalıtım yapılmalıdır.
 • 3. Binamız dışarıdan su alıyor, yüzeye sıva veya zift sürerek kalıcı bir çözüm elde edebilir miyiz?
 • Öncelikle duvarlarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlen alınması gerekir. Duvarınızda gözle görülür derin bir çatlak veya boşluk yoksa ve iç yüzeyinde sıva kabarmaları, siyah lekeler, küf vb. oluşumlar varsa, bu binanızda ısı yalıtımı olmadığını gösterir. Bu durumda, öncellikle dıştan veya içten ısı yalıtımı yapılarak sorun çözülmelidir. Sadece yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir. Yüzeye kesinlikle zift
 • 4. Boya, sıva malzemeleri ile ısı yalıtımı yapılabilir mi?
 • Hayır yapılamaz. Boya, sıva gibi malzemelerde mevzuatlara uygun ısı yalıtımı sağlanamaz.
 • 5. Binamızın duvarları gaz beton, tuğla duvar veya bims blok gibi malzemelerle örülmüşse ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek var mıdır?
 • Gaz beton, her türden tuğla ve bims blok, birer yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Bina hangi malzemeden yapılmış olursa olsun kolon ve kirişler dâhil olmak üzere tüm cepheler çatı ve döşemeler TS 825’ deki koşulları sağlamazlar. Genelde en ekonomik ve uygulanabilir çözümler; ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır. Pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
 • 6. Cephemde cam mozaik, pvc, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsam ısı yalıtımı yaptırmama gerek kalır mı?
 • Dış cephe kaplama da ısı yalıtımı sağlamazlar, genel hatları ile bu malzemeler isteğe bağlı olarak cephenin dış görünüşünü oluşturur ve kimi durumlarda insanların erişebilecekleri yüksekliklerde darbelere karşı mukavemet sağlar. Binalarda enerji verimliliği, bu kaplamaların arkalarında bulunan arkalarındaki ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır.
 • 7. Isı yalıtım malzemeleri nelerdir?
 • Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıpları ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan, hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan; • Duvar, döşeme ve çatılarda; camyünü, taşyünü, ekspandepolistren köpüğü(EPS), eksturudepolistren köpüğü (XPS), poliüretan köpüğü ve ahşap yünü, • Pecerelerde; ısı, güneş ve ısı + güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar, • Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik, kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü ve poliüretan köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.
 • 8. Tesisatlarda ısı yalıtımı yaptırmak enerji tasarrufu açısından gerekli midir? Tesisatta ısı yalıtımı; en genel olarak sıcak hatlarda ısı kaybını, soğuk hatlarda ise ısı kazancını ve yoğuşmayı önlemek için alınması gereken tedbirler olarak tarif edilir. Tesisat yalıtımı ile enerji kayıp ve kazançları dışında, hattı oluşturan boruların ve diğer tesisat elemanlarının yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması da önlenir.
 • 9. Pencerelerde yalıtım amaçlı ne gibi önlemler alınabilir?
 • Pencerelerde yalıtım amaçlı önlemler iki farklı amaçla yapılan uygulamalarla özetlenebilir: Isı yalıtımı amaçlı çözümler; sadece ısıtılan konutlarda yapılan uygulamalarda ısı kontrol kaplamalı camları kullanılması uygun olacaktır. Kış aylarında, ısıtılan iç mekândan dış mekana yoğun ısı akışı söz konusudur, ısıtılan konutlarda bu ısı akışının kısıtlanması ve enerjinin verimli kullanılması için ısı kontrol kaplamalı camlar kullanılmalıdır. Isı yalıtımı ve güneş kontrolü amaçlı çözümler; hem ısıtılan hem de soğutulan konutlarda yapılan uygulamalarda ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması uygun olacaktır. Güneş kontrolü yaz aylarında güneşin istenmeyen ısısının denetlenmesidir. İç mekânda gerekli konfor düzeyini sağlamak, klimalarla soğutma işlemi yapılan konutlarda harcanan enerjiyi azaltmak, pencereler yoluyla iç mekâna giren ısı kazançlarının kısıtlanması için ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılmalıdır.
 • 10. Cam kalınlığı attırılarak ısı yalıtımı sağlanabilir mi?
 • Cam kalınlığının arttırılmasının ısı yalıtımına katkısı yoktur ve bu yolla ısı yalıtımı sağlamak mümkün değildir. Camla ısı yalıtımında ilk çözüm yalıtım camıdır (çift cam). Aralarında gaz barındıracak şekilde iki camın fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşan yalıtım camları tek cama göre ısı kayıplarını yarı yarıya azaltmaktadır.
 • 11. Mevcut doğramayı değiştirmeden pençelerde ısı yalıtımı uygulaması mümkün müdür? Mevcut doğrama yeterli özelliklere sahip ise, cam montaj yuvalarında yapılacak basit revizyonlar ile mevcut camlara göre daha geniş ara boşluk (12 veya 16 mm ), daha üstün yalıtım özelliklerine sahip ısı kontrol veya ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması mümkündür. Tek cama uygun ahşap doğramalara ise çıta ilave edilerek yalıtım camına uygun hale getirilebilir.
 • 12. Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Isı yalıtımı yaptırmalı mıyız?
 • Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar, konforlu bir yaşam ortamı oluşturur. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.
 • 13. Isı yalıtımını kendi başına ya da tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilir miyim? Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır. Bu firmalara izoder (ısı, su, ses ve yangın yalıtımcıları derneği) aracılığı il ulaşabilirsiniz.
 • 14. Binanın dış cephesine yapılan ısı yalıtım uygulamaları binaya aşırı yük getirir mi? Dübelleme binaya zarar verir mi? Dış cepheye uygulanan ısı yalıtımı uygulamaları binaya ortalama m2 ‘ ye 10-20 kg gibi çok düşük sayılabilecek bir yük getirir. Bina inşasında hesaba katılan ölü yükler açısından bu düşük ağırlıklar son derece güvenlidir. Öyle ki ısı yalıtımının binaya getireceği ek yük deprem hesaplarında dikkate alınmayacak kadar azdır. Dübelleme esnasında kolon ve kirişlere açılan delikler deprem güvenliği açısından bir zaafa neden olmamaktadır.

 

sr

BEP YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORU VE CEVAPLAR

 

SORU:
Madde 13-(3) de bahsedilen “toplam kullanım alanının 2.000 m2‘ den büyük olması…” ibaresinde geçen “toplam kullanım alanı” tanımı nedir?
CEVAP:
Madde 13-(3)’ de belirtilen “Toplam Kullanım Alanı” ibaresi ile; Yönetmeliğin Madde 4 (1)rr) alt bendinde de belirtildiği üzere “Toplam Kullanım Alanı” ibaresi ile; “ Binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölmelerinin; duvarlar, kolonlar, ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi, kömürlük sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alan” ifade edilmektedir.
SORU:
Kullanım alanı 1000 m2‘ yi geçen yerlerde sobalı ısıtma yapılabilir mi?
CEVAP:
Madde 13-(3) de “Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.” İbaresi bulunduğundan kullanım alanı 1000 m2‘yi geçen ve 2.000 m2‘den az olan yerlerde sobalı ısıtma yapılabilir. Ancak kullanım alanı 2.000 m2’yi geçen yerlerde ise yönetmelikte de belirtildiği gibi sobalı ısıtma yapılamaz.
SORU:
Zemin katında iş yeri, üst katında konut olan binalarda kullanım saatlerindeki farklılıktan doğan ısıtma problemlerini çözümleme adına bu tür yerlerde iş yerleri ferdi olarak ısıtılabilir mi?
CEVAP:
Bina kabuğu bir bütündür. İmar yönetmeliğine göre, “ Kullanılabilen tüm katlar” deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşıldığından anılan işyerleri ferdi olarak ısıtılamaz. Ancak çözüm olarak ara katlara ısı yalıtımı yapılabilir.
SORU:
Madde 20-(6)’ da 10.000 m2’nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için bilgisayar kontrollü bina otomasyonu zorunludur.” İfadesi bulunmaktadır. Bunun niteliği nasıl olacaktır?
CEVAP:
Madde 20-(6)’da bulunan “bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi” ibaresi ile bütün sistemleri tek bir noktadan kontrol edebileceğiniz bir otomasyon sisteminin kurulması belirtilmektedir. Bu otomasyon sisteminin niteliği otomasyon sistemini tasarlayanlarsa belirlenecektir.
SORU:
Bir parsel içerisinde birden fazla blok mevcutsa, blokların toplam alanı mı hesaplanacak yoksa tek blok olarak mı hesaplanacak?
CEVAP:
Bir parsel içinde yapılacak bloklar ayrı ayrı yapı ruhsatı alacaklarsa tek bina olarak değerlendirilecek, eğer bir parselde yapılacak bloklar için tek bir yapı ruhsatı alınacaksa toplam blokların alanı hesap edilecektir.
SORU:
2.000 m2 üzeri ticari amaçlı binalar(banka, market, büro vb.) merkezi ısıtma amaçlı olarak VRF, VRV sistemi ile projelendirilebilir mi?
CEVAP:
2.000 m2 üzeri ticari amaçlı binalarda merkezi ısıtma amaçlı olarak VRF, VRV sistemi ile projelendirilmesi ile ilgili, BEP Yönetmeliğinde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak VRF ve VRV sistemleri merkezi sistemin bir parçasıdır. Sıcak bölgelerde hem soğutma hem de ısıtma ihtiyacını gidermek için bu sistemler uygulanabilir. Hatta kaskad sistemi ile ısıtma yapılan binalar merkezi sistem olarak sayılmaktadır.
SORU:
2.000 m2 altında iş yerlerinde (dükkân, lokanta, market vb.) ısıtma amaçlı olarak split klimayla çözülebilir mi?
CEVAP:
2.000 m2 altında iş yerlerinde ısıtma ihtiyacını split klima ile çözülmesine ilişkin BEP Yönetmeliğinde bir hüküm bulunmamaktadır. 2.000 m2’nin altındaki binalarda ısıtma amaçlı olarak herhangi bir sistem kullanılabilir.
SORU:
2.000 m2 altındaki konutlarda ısıtma olarak split klima yapılabilir mi?
CEVAP:
2.000 m2 altındaki konutlarda yine ısıtma ihtiyacının split klimayla çözülmesiyle ilgili BEP Yönetmeliğinde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak split klimayla sadece bir mahal ısıtılabilir. Oysa bir konutta en az 5-6 mahalin ısıtılması gerekir. Split klima kullanılması halinde çok yüksek bir enerji tüketimine sebep olunur.
SORU:
Enerji Kimlik Belgesi verilmesi ne zaman başlanacaktır?
CEVAP:
Enerji Kimlik Belgesi verilmesine 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlanılmıştır.
SORU:
2.000 m2kullanım alanından düşük binalar için ferdi sistem yapılmasıyla ilgili bir zorunluluk var mıdır?
CEVAP:
2.000 m2 kullanım alanından düşük binalar için ferdi sistem yapılmasıyla ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. 2.000 m2 altındaki binalar ferdi veya merkezi ısıtma sistemi yapabilirler.
SORU:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren, Yönetmeliğin denetimi kimler tarafından yapılacaktır? Bu denetimlerin yapılabilmesi için Bakanlığımız tarafından herhangi bir lisans verme işlemi yapılacak mıdır? Bu yetkiyi alan şirketler Yönetmeliğin uygulamasının takibini yapabilir mi?
CEVAP:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereğince” Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.” Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşların açılımı Yönetmeliğin 4. maddesinin “j” fıkrası gereğince “ Yeni tasarlanan binalar için; binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendisleri, mevcut binalar için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin” ifade eder. Denetlemeye yetkili kuruluşlar ise Yönetmeliğin 4. maddesinin o fıkrası gereğince “Enerji Kimlik Belgesine göre binanın enerji tüketen ekipmanlarının ilgili raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistem gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulup tutulmadığının denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşları” ifade eder. Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili olmak için Enerji Verimliliği Kanunu gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği üniversiteler, Mühendis Odaları, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Şirketleri tarafından verilecek eğitimlere katılmak zorunluluğu vardır.
SORU:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği, binalardaki mevcut bulunan merkezi ısıtma sisteminden bireysel ısıtma sistemine dönüştürmek için gerekli usul ve esaslar nasıldır?
CEVAP:
Enerji Verimliliği Kanununun 16. maddesi gereğince 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesinin 4. Ve 5. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.” denilmekte olup, buradan da anlaşılacağı üzere merkezi sistemden ferdi sisteme (kombi sistemi) geçmek için oy birliği ile karar verilmesi gerekmektedir. Apartman sakinlerinden birinin itirazı halinde merkezi sistemden ferdi sisteme dönüşüm sağlanamaz. Ayrıca yine Bakanlığımızın yayınlamış olduğu “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Ait Yönetmelik” uygulandığı takdirde her bağımsız bölüm sahibi kullandığı enerji miktarı kadar ödeme yapacaktır.
SORU:
BEP Yönetmeliği Gaz Dağıtım Şirketleri’ne hangi görevleri vermektedir?
CEVAP:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde doğal gaz şirketleriyle ilgili direkt bölümler bulunmamaktadır. Ancak söz konusu Yönetmelikte esasları doğrultusunda hazırlanarak Belediye tarafından onaylanmış mekanik tesisat projelerini uygulanmasını doğalgaz şirketlerinin şartnamesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
SORU:
Doğalgaz şirketleri 2.000 m2 üzerindeki binalarda merkezi sistem olmayan projeleri işleme sokmuyor. Bu konuda doğalgaz şirketlerinin yetkileri nelerdir?
CEVAP:
BEP Yönetmeliğine göre 2.000 m2 üzerindeki binaların merkezi sisteme uygun olup olmamasının kararını belediyeler verir. Belediyelerin onayladığı mekanik tesisat projelerine doğalgaz şirketleri sistem açısından müdahale edemezler. Hangi sistem uygulanacaksa ona göre işlem yapılır.
SORU:

01.04.2012 tarihi itibari ile 2.000 m2 üzerindeki binalar merkezi sistem olarak yapılacaktır. Yapı ruhsatı almamış ancak 01.04.2010 tarihinden önce yapı ruhsatı için müracaat etmiş ve projeleri de buna göre hazırlanmış binalar bu yönetmelik esaslarına uyacaklar mı?
CEVAP:
01.04.2010 tarihi itibari ile yapı ruhsatı almak için müracaat edenler bu yönetmelik esaslarına uymak zorundadırlar.
SORU:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 1 Temmuz 2010 tarihine ertelenmesi söz konusu mudur?
CEVAP:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05.12.2009 tarihinden itibaren zaten yürürlüktedir. 01.04.2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazetede de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Ancak enerji kimlik belgesi verilmesi işlemlerine; hesaplama yönteminin, yazılım programının denemeleri ve Belediyelerin ve yetkili kullanıcıların eğitilmesi sebebiyle 01.07.2010 tarihinde başlaması hedeflenmektedir.
SORU:
Yönetmeliğin 01.07.2010 tarihine kadar yerel yönetimin insiyatifinde uygulanması söz konusu mudur?
CEVAP:
Hayır, yönetmelik esasları uygulanacaktır.
SORU:
Yönetmelikte bahsi geçen net kullanım alanının 1000 m2’den 1500m2’ ye çekilmesi gibi bir durum söz konusu mudur?
CEVAP:
Konu ile ilgili çalışmalar yürütülmüş Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, “Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.” İfadesi yer almaktadır.
SORU:
Kazan dairelerinin boyutlandırılmasında mevcut hesaplar eski kazanlar göz önünde bulundurularak yapılmış olup teknolojinin gelişimi ile kazan boyutları küçültülmüştür (duvar tipi yoğuşmalı kazanlar). Bu nedenle kazan dairesinin boyutlandırılması neye göre yapılmalıdır?
CEVAP:
Teshin merkezinin dizaynı proje müellifi tarafından ilgili standartlarına göre belirlenir. Mevcut durum, daha önceki uygulamalardan farklı değildir. Sistem cihazları küçüldükçe kazan dairesi ebatları da enerjinin etkin kullanımı prensibine uymak şartı ile ihtiyacı karşılayacak şekilde küçülebilir.
SORU:
Enerji kimlik belgesini bu aşamada proje müellifleri mi dolduracaktır? Enerji sınıfları neye göre belirlenecektir?
CEVAP:
Enerji kimlik belgesini yeni binalarda yetki almış proje müellifleri, eski binalarda EVD şirketleri tarafından hazırlanacaktır. Enerji sınıfları, hesaplama yöntemi tarafından belirlenecektir. Yeni binalarda D sınıfının altında yer alan projelere ruhsat verilmeyecektir. Yönetmelik madde 26/A’ da belirtildiği üzere “ Bakanlık, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarda görevli olan mühendis ve mimarların bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili eğitim ve eğitim sonunda yapılacak sınav kriterlerini tebliğ ile yayımlar. Eğitimler, Bakanlık ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği üniversite, meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokole göre bu kuruluşlarca yapılır. Yapılan eğitimler sonunda Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlara enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi belgesi verilir.” İfadesi yer almaktadır.
SORU:
Sıcak su ihtiyacının karşılanması merkezi boyler sayesinde mi yoksa termosifonlarla mı karşılanacaktır? Görüşleriniz nelerdir? Belirli bir metrekare veya kapasite öneriniz var mı?
CEVAP:
Sıcak su sistemleri ile ilgili konu yönetmelik madde 19(3)’ de açıkça belli olup konutlarda herhangi bir mecburiyet bulunmamaktadır. Ancak 2.000 m2 üzerindeki otel, hastane ve yurt gibi binalarda mecburidir. Merkezi sıcak su temini mecburidir.
SORU:
Önemli tadilat nedir?
CEVAP:
Önemli tadilat: Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas değerinin % 25 ‘ini aştığı tadilatları ifade eder.
SORU:
Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi yürüklükteki mevzuat uyarınca nüfus ve adrese dayalı olarak tanzim edildiğinden ve her yapının kapı, bina numarası ayrı olduğundan mimari projelerine uygun olarak ayrı ayrı ancak aynı ruhsat numarası ile düzenlenmektedir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre aynı parselde bulunan 4 bloktan oluşan ve aynı ruhsat numarası ile ayrı ayrı ruhsat verilen projemiz tek bina olarak mı yoksa ayrı ayrı bina olarak mı değerlendirilir? Konu hakkındaki görüşleriniz rica ediyorum.
CEVAP:
Bir parsel içinde yapılacak bloklar ayrı ayrı yapı ruhsatı alıyor ise ayrı ayrı bina olarak değerlendirilir. Aynı ruhsat numarası alsa dâhil binalar aynı zamanda bitmeyebilir. İlk blok birinci yılın sonunda biterken ikinci blok belki üçüncü yılın sonunda bitecektir. Bu durumda ilk bloğa kullanım izni verilecek ise bu blok BEP Yönetmeliğince ayrı bina olarak kabul edilir. Dolayısıyla BEP Yönetmeliği açısından ruhsat sayısı değil her bir bloğa ait ayrı birer ruhsatın varlığı esastır. Eğer parselde birden fazla bina var ve bunlar içinde tek bir ruhsat düzenleniyor ise bu durumda bu binaların toplam kullanım alanları esas alınır. Çünkü bu binaların kullanılmaya başlayabilmeleri için (kullanım izni alabilmeleri için) tamamının bitirilmesi gerekir.
Sonuç olarak tek parselde yapılan birden fazla bina var ise ve her blok için ayrı ruhsat tanzim ediliyor ise tanzim edilen ruhsat baz alınarak kullanım alanı çıkartılmalı ve bu kullanım alanına göre BEP Yönetmeliği hükümleri işletilmelidir.
SORU:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Tanımlar ve Kısalmalar başlıklı 4’üncü maddesinin rr bendinde;
“ Kullanım alanı: Binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabi zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanı”
İfadesi yer almakta olup, yine aynı yönetmeliği 13. maddesinin 3. fıkrasında;
“ Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2ve üstünde olaması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.”
Denilmekte olup, yapı ruhsatında belirtilen alan yapı inşaat alanı olduğu kullanım alanı tanımı ile 13/3’ündeki ifade çelişki oluşturmuyor mu? Bilgi vermenizi arz ederim.
CEVAP:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 13/3 maddesinin uygulanması için öncelikle binanın yönetmelik tanımlarında da bahsedildiği gibi yeni bina tanımına uygun bina olması gerekmektedir.
Bunu sağlayan bina veya binalarda ise her bir bina için ayrı bir yapı ruhsatı var mı yoksa birden fazla bina için tek bir ruhsat mı çıkartılmış bu incelenmelidir. Yönetmeliğin uygulanması açısından yapı ruhsatı esastır.
Yapı ruhsatı üzerinde bulunan yapı inşaat alanından tanımlar maddesinde belirtilen kullanım alanı tanımında çıkartılması gerekliliği sayılan mahallerin çıkartılmasından sonra yapı ruhsatına esas kullanım alanı kalacağından tanım ile 13/3 maddesi hükmü arasında bir çelişki bulunmamaktadır.
Uygulamanın da bu doğrultuda yapılaması gerekir.